Authentiek leiderschap is belangrijker dan ooit

12 januari 2020

Authentiek leiderschap is belangrijker dan ooit

Ga naar authentiek leiderschap

Van Trump tot Obama en Nelson Mandela, iedereen noemt ze wel eens als het onderwerp authenticiteit op tafel komt. Zij zouden het allemaal zijn op hun eigen manier. Misschien Boris Johnson ook wel, maar daarover verschillen de meningen. Het valt mij de laatste tijd op dat het steeds vaker over authenticiteit gaat. Zeker in de politiek. Wil je succesvol zijn in de politiek dan wordt je geacht authentiek te zijn, maar wat is dat eigenlijk? 

Een geschiedenis van authentiek leiderschap

Eerst een korte geschiedenis van authentiek leiderschap: in de jaren negentig werd er in de literatuur over gesproken in de vorm van transactual leadership. Waarmee men vooral doelde op de leider op de werkvloer die iedereen mee kreeg door ‘transacties’ aan te gaan. De leider die veel charisma had. 

Toen kwam de crisis rond 2001 en zette met name het faillissement van Enron (december 2001 waarbij 21.000 mensen ontslagen werden) iedereen aan het denken. Daar had immers een charismatische leider iedereen om de tuin geleid. Hoe goed kon met vertrouwen op een charismatische leider? Het blind vertrouwen in een leider kan ook verkeerde uitwerkingen hebben. De geschiedenis heeft dit ook bewezen. 

En toen kwam Trump, die stootte veel theorieën van leiderschap omver en in de literatuur werd het: authentiek leiderschap. Dat dit ook een lastig begrip blijft blijkt wel als we induiken wat authenticiteit feitelijk is. 

Wat is authentiek leiderschap?

Laat ik maar meteen uit de droom helpen: authenticiteit is subjectief en daarmee niet meetbaar. Niemand kan jou dus vertellen dat je 100% authentiek bent. Authenticiteit zegt iets over hoezeer jijzelf voelt dat wat jij doet in lijn is met wie jij echt bent. Dit is per definitie subjectief. Of is authenticiteit hoe authentiek anderen jouw vinden? En waar baseren ze dat dan op? Ik vind bijvoorbeeld Obama en Nelson Mandela authentiek, daarmee denk ik dat zij zowel in hun werk als wie zij thuis zijn een en dezelfde zijn. Zij zijn authentiek, want de rol als politicus valt samen met wie zij zijn. Ik vind Trump ook authentiek. Ik denk niet dat hij anders is in de oval office dan wanneer hij alleen is.

Twee manieren om naar authenticiteit te kijken 

Er zijn twee manieren om naar authenticiteit te kijken: hoe wij naar onze politieke leiders kijken en hen beoordelen op hun authenticiteit. Hierin verschil ik wellicht van jou. Jij hoeft Trump of Obama geen asthenische leider te vinden.

En hoe de politieke leiders zichzelf zien: vinden zij dat zij in hun rol als politicus anders zijn dan hoe zij thuis op de bank zijn? Deze kan ik niet beantwoorden voor de beide heren, maar hoe zij daar ook over denken, het zal niet het volledige beeld zijn.

Die hebben wij niet. En zij over zichzelf ook niet en daarmee is authenticiteit objectief en voor iedereen anders. Het beoordelen hoe authentiek politici zijn is dan ook heel lastig. Je kunt wel iets zeggen over hoe mensen oordelen over de authenticiteit van een politicus, maar er is geen exacte wetenschap die kan zeggen hoeveel procent authentiek een politicus is.

Authentiek worden 

Authentiek zijn begint met dat je weet wie je bent. Dit weten veel mensen niet. Vervolgens wat je wilt. Ook hier ‘zoeken’ veel mensen na of zeggen gewoonweg dat ze geen ‘hobbies’ hebben. En dan ook jezelf toelaten om jezelf te zijn. Dat je tegen jezelf durft te zeggen dat je gewoon jezelf kan zijn en mag zijn.

Echt zijn  

Maar ook dat anderen om jou heen voelen dat jij echt bent. Dat je geen toneelstuk speelt en oprecht bent. 

Intentie waarom je iets doet

Je intentie, waarom je iets doet, is hierbij de sleutel. Oprah is volgens mij de QUEEN in dit benadrukken. Zolang jij de goede en beste intentie hebt, dan kun je alles in de wereld bereiken. Mensen voelen welke intentie jij hebt. Wanneer jij vanuit je hart iets doet dan voelen mensen dat. Het is niets voor niets dat woorden zo weinig van onze communicatie uitmaken. De meeste informatie wisselen we onbewust uit. Wanneer jij een intentie zet bij alles wat je doet dan voelen mensen aan alles dat jij die intentie wilt bereiken en ben je in de ogen van anderen authentiek. 

De mening van anderen

Want nu komen anderen in beeld. Mensen zijn groepsdieren, dat is heel begrijpelijk toen we nog elkaar nodig hadden om te overleven. Tegenwoordig kunnen we onze eigen boontjes wel doppen, maar is er nog wel de impuls wanneer iemand iets van ons vindt. Dat gaat ook niet verdwijnen. Het was miljoenen jaren nodig voor onze overleving en dat raken we niet zomaar kwijt. Mensen die zeggen nooit iets van iemand aan te trekken liegen. Bewust of onbewust. Iedereen heeft een impuls om erbij te horen. Dit kan op hele verschillende manieren, dus het lijkt niet alsof iedereen zich van anderen iets aantrekt, toch doet iedereen dit op zijn eigen manier.

Omgaan met kritiek 

Met anderen omgaan heeft ook vooral te maken met hoe je tegen jezelf praat. Veel mensen hebben de hoogste eisen voor zichzelf, maar wanneer zij zelf bijvoorbeeld willen afvallen en iemand zegt daar iets over dan worden ze boos. Ze zijn eigenlijk niet boos op diegene, maar op zichzelf. Wanneer je aardiger tegen jezelf bent, zal je dat ook naar anderen zijn en is kritiek van anderen gemakkelijker om te horen.

Je hoeft het niet te accepteren, daarmee bedoel ik de kritiek serieus te nemen, dat bepaal jezelf. Is het iemand die dichtbij je staat en daadwerkelijk een opmerking maakt over jou uit liefde dan kun je het aannemen. Is het iemand die je nog nooit gezien hebt die een opmerking op Twitter maakt; moet je er dan iets mee?

Authentieke leiders 

Terug naar authenticiteit. Authenticiteit is jezelf toestaan om te zijn wie jij denkt dat jij bent. Dat dit niet volledig is, is geen probleem. Wanneer je denkt dat je handelingen en woorden overeenkomen met wie jij bent, dan ben je volgens je eigen definitie authentiek. Ga is bij jezelf na: hoe authentiek ben jij? Ben je hetzelfde op je werk als thuis? Er is hier geen goed of fout, maar wanneer jij een authentiek leider wilt zijn dan is het van belang om te weten waar je nu staat.

error: Content is protected !!