Waarom ‘ik weet niets van politiek’ geen reden is

18 november 2019

Een blog waarom ik weet niets van politiek geen reden is. Op een avond debatteren over ‘waarom er zo weinig vrouwen in de politiek zijn’, zei een van de vrouwen dat ze het lastig vindt om een uitspraak te doen over iets waar ze zo weinig vanaf wist. Dit terwijl haar vriend er dan al lang uitspraken over had gedaan hoewel hij er nog minder van wist dan zij. Ze vond het bewonderenswaardig dat hij wel uitspraken deed over zaken waar hij niet alles van wist. Hierdoor leek het dat hij altijd meer wist dan zij. Terwijl dit dus niet zo is.

Zij was bovendien ook niet in alles geïnteresseerd en haar vriend wel. Daarbij keek ze een beetje moeilijk, omdat ze leek te denken dat ze overal dan 100% van alles moest weten. Zij wilde liever alleen uitspraken doen als ze zeker wist dat dit zo was.

En nu komt het: daarom was zij niet geschikt voor de politiek en hij wel.

Wat?!

Jawel, en zij is niet de eerste die dit zegt. Sterker nog, ik durf te beweren dat ik zeker eens per week een vrouw tegenkom die zegt dat ze er niets van weet en daarom geen uitspraken over de politiek doet. Dit gaf mij ineens heel veel inzicht.

Vrouwen willen niet in de politiek

Dit is het: hierom willen vrouwen niet in de politiek. Vrouwen willen alleen uitspraken en beslissen nemen als ze voor 100% op de hoogte zijn. Daarom hoor ik ook zo vaak: ‘ik weet niets van politiek’. Perfectionisme ten top. Dit gaat voor de politiek niet op, want daar weet je van niets 100%, maar eerder van alles een beetje. De meeste vrouwen zijn perfectionisten en willen alles weten. Zodat ze een juiste beslissing kunnen nemen en hebben geen zin om te bluffen.

Daarbij moet overal van alles van vinden denken veel mensen als ze de politiek in gaan. Hier moet je dan ook weer in verdiepen, want dat wil de perfectionist. Kortom, waarom zou je dat doen? Allemaal werk voor wat? Dat is wat veel vrouwen denken.

Mij heeft dit zeker gemotiveerd om mij hier verder in te verdiepen en er in de Adem Academy aandacht aan te besteden.

Jongen schreeuwend
Jongen schreeuwend

Politiek voor mannen

Politiek is zo voor mannen, en vrouwen met bluf, gemaakt. Bluffen, beslissingen nemen op basis van weinig informatie, debatteren en conflict zoeken. Ideaal voor de meeste mannen – ja ik weet dat niet iedereen zo is, maar mijn ervaring leert dat de huidige politici al deze dingen over het algemeen geweldig vinden.

Desinteresse

Jarenlang hoorde ik argumenten over dat de politieke werktijden niet zouden uitkomen voor vrouwen, deze zijn vaak in de avond en rond de spitstijden van de kinderen. Vrouwen moesten meerdere keren gevraagd worden en wilden dan nog vaak niet in de politiek. En er zijn te weinig vrouwelijke voorbeelden. Allemaal redenen die werden aangedragen waarom er zo weinig vrouwen in de politiek zouden zitten, maar dat kon toch voor mij niet helemaal verklaren waarom überhaupt de desinteresse bij vrouwen voor de politiek zo laag is. Vrouwen die politiek interessant vinden zijn er wel, maar ze zijn zeer schaars. De meeste vrouwen lezen toch vaker de Linda. Hoewel ik liever niet aan die clichés doe, is het toch vaak waar.

Vrouw in debat
Vrouw in debat

Onderzoek van Atria

Ook onderzoeken naar redenen waarom er weinig vrouwen in de politiek zijn, zoals onderzoeken van ATRIA bijvoorbeeld, noemen nergens het feit dat vrouwen graag alles voor 100% willen weten voordat ze een uitspraak doen. Wel dat vrouwen meer langs de lijn van inhoud willen doen. Dat dit niet naar boven komt is wellicht, omdat vrouwen hier zelf niet van bewust zijn.

Ik vermoed, maar daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden, dat het 100%-idee een grote invloed heeft op waarom vrouwen niet de politiek in gaan. Daar komt de ‘ik weet niets van politiek’ vandaan. Ik weet het zeker, daarom deze waarom ‘ik weet niets van politiek’ geen reden is-blog.

Samen, vrees ik, met het idee dat ze dan midden in een hanengevecht terecht komen. Haantjesgedrag is namelijk een ander aspect wat een grote weerslag heeft op vrouwen waarom ze niet de politiek in gaan denk ik. In onderzoeken van ATRIA blijkt wel dat het in ieder geval een reden is voor vrouwen om de politiek te verlaten. Zij voelen zich er simpelweg niet thuis.

Risico’s in de politiek

Daarbij komt nu nog iets bij mij op wat ik niet eerder had bedacht. Mannen en vrouwen denken heel anders. De hersenen werken anders. Uit hersenonderzoek blijkt dat mannen gemiddeld meer risico’s nemen dan vrouwen. Risico nemen hoort bij de politiek. Je moet het risico nemen om je verkiesbaar te stellen met als risico dat je het niet wordt. Mannen zijn genetisch gezien dus ook meer bereid om dit te doen dan vrouwen.

Het geklaag van mannen over het aantal keer dat ze aan vrouwen moeten vragen en smeken om de politiek in te gaan en het keer op keer afwijzen van vrouwen is waar, maar niet zonder reden. Vrouwen zijn meer risicomijdend en daarom hebben zij vaker dan de mannen die ze vroegen om de politiek in te gaan ‘nee’ gezegd. Dat de man dit niet begrijpt is logisch. Die denkt heel anders.

Aantal vrouwen in de politiek daalt

Er zijn vrouwen in de politiek, maar dit blijft al jaren steken en daalt zelfs een beetje. Nu is 30% in de Tweede Kamer vrouw (december 2019). Ik vind dit te weinig, in de samenleving is dit 50%. Feitelijk zijn er 120.000 vrouwen in Nederland meer dan mannen (december 2019).

Vrouwen kunnen het beste door vrouwen worden vertegenwoordigd. Julia Wouters noemt het voorbeeld van een staatssecretaris die voorstel als de pil niet meer verkrijgbaar is bij de apotheker: “zij dan maar een andere pil moeten nemen.” Elke vrouw weet dat het zomaar wisselen van je pil niet zomaar kan, maar hij niet. Gewoonweg omdat hij een man is.

Debat langs de inhoud

Een oplossing is het debat meer langs de inhoud houden. De feminist Joke Smit pleite in 1971 toen zij de gemeenteraad van Amsterdam verliet ook voor een grotere rol van de inhoudelijke commissies.

Ik ben voor, maar als politicologe moet ik wel erkennen dat het uiteindelijke besluit wel door de voltallige gemeenteraad of de Tweede Kamer moet, want daar zit de representatie van het volk. Die moet voor of tegen de voorstellen stemmen die daar worden ingediend. Ik zie niet voor mij hoe het systeem anders kan zodat inhoud een belangrijke rol speelt dan dat het nu zou doen.

Vrouw in gesprek
Vrouw in gesprek

Perfectionisme loslaten

Het loslaten van perfectionisme zou een grotere en meteen impact hebben. Dat is dus waarom ‘ik weet niets van politiek’ geen reden is.

Het is een illusie is om 100% geïnformeerd te zijn. Op basis van je ervaring en gedegen onderzoek kan je prima uitspraken doen en een standpunt innemen. Hoe doe je dat? Stel je voor hoe jij het in de ideale situatie wilt hebben en deel dat. Bijvoorbeeld: in de ideale wereld werkt iedereen en is de kinderopvang voor vijf dagen geregeld (dat is iets waar ik voor ben, jij misschien niet, maar dit is puur hypothetisch). Ik heb geen kinderen, heb geen kaas gegeten van kinderopvang of kinderopvangtoeslagen, maar ik kan prima zeggen dat ik dit zou willen, omdat ik zou willen dat we allemaal kunnen werken ongeacht of we de kinderopvang kunnen betalen.

Als zo’n discussie op een verjaardag is dan kan ik dit inbrengen in het gesprek. Je zult merken, door je uit te spreken krijg je tegenargumenten waar je ook weer van kunt leren of overnemen – dat laatste gebeurd zelden in de politiek en het zou verfrissend zijn als het meer zou gebeuren. Op de verjaardag erna heb jij beter je verhaal in elkaar en zo kun je gemakkelijk wel uitspraken doen over allerlei zaken. Ik waarschuw je wel; dit is wel verslavend. Dit is waarom zoveel mensen in de politiek de hele dag aan het discussiëren zijn.

Waarom ‘ik weet niets van politiek’ geen reden is

Waarom ‘ik weet niets van politiek’ geen reden is. Aan alle perfectionisten – en met name vrouwen waar daar hebben we er meer van nodig in de politiek – zou ik dan ook een oproep willen doen: nee, je weet niet alles. Nee, je weet niet over elk onderwerp iets. Dat maakt niet uit. Wanneer er weer een discussie is waar je in beland. Op een verjaardag, op je werk of gewoon thuis op de bank. Doe eens mee. “Ik heb er geen verstand van,” is geen reden. Zolang je weet wat het is kun je er uitspraken over doen.

error: Content is protected !!